HunEngDeuPln
háttér
 

Koronavírussal kapcsolatos információk

Kedves Testvérek, Kedves Hívek!

2021. április 10.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, összhangban a Kormány rendeletével, a – koronavírus-járvány harmadik hulláma előidézte fertőzések csökkenése érdekében korábban meghozott – korlátozások részleges feloldásáról döntött. Ennek értelmében április 10-től ismét a hívek személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmiséket.

 1. Húsvét 2. vasárnapjának előesti szentmiséjétől (április 10.) újra a hívő nép személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmisét a következő iránymutatások mellett:
  • kötelező a templomban a szájat és orrot eltakaró védőmaszkot viselni (a miséző papot és a kántort kivéve);
  • kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés; a szentmisék után a templom padjainak, székeinek, ajtókilincseinek és korlátainak fertőtlenítése;
  • kötelező egymástól 1,5-2 m távolságban úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. A személyek közötti távolság és a templom méretei meghatározzák a résztvevők maximális létszámát! – Ennek betartatásához szükség van segítőkre.
  • A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.
  • A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.
  • A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy más célú támogatásukat.
 2. Lehetőség szerint továbbra is gondoskodjunk a szentmise on-line közvetítéséről.
 3. Paptestvérek számára ajánlom a szabadtéri szentmisék megtartását azokon a helyeken, ahol erre lehetőségük van.
 4. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegyénk területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is érvényben hagyom.
 5. Továbbra is érvényben marad az általános feloldozás megadásának lehetősége is. A fülgyónásra vonatkozóan kérem, hogy a hívek gyóntatása még ne történjen gyóntatószékben.
 6. Gyermekkeresztelésre és az esketésre érvényesek a szentmisékre vonatkozó előírások.
 7. Az elsőáldozás és a bérmálkozás megszervezésében fokozott óvatossággal járjunk el.
 8. A betegellátás alkalmával tartsuk be az állami járványügyi előírásokat.
 9. A temetést egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, lehetőleg a ravatalozó mellőzésével.
 10. Nagy létszámú zarándoklatokat, tömeges imatalálkozókat, körmeneteket még ne tartsunk.

2021. március 28.

Egyházmegyénk Főpásztorával, Palánki Ferenc megyéspüspökkel történt személyes megbeszélést követően, az alábbiakról szeretném tájékoztatni híveinket:


Kedves Testvérek, Kedves Hívek!

2021. március 12.

Egyházmegyénk Főpásztorának rendelkezését az alábbiakban olvashatjuk, amely 2021. március 15-től lép életbe. Ezzel kapcsolatban néhány hasznos információ:

Imádságos szeretettel: József atya

A püspök atya rendelkezése itt olvasható