HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2020. március 01-én

Ma egy hete országos gyűjtést tartottunk a katolikus iskolák javára. Ezen gyűjtés alkalmából Templomunkban 94.910.- ft. gyűlt össze a Hívek perselyadományából. A gyűjtés összegét, azaz 95.000.- ft-ot a hét elején adtam postára. Hálásan köszönöm meg mindenkinek a perselyadományát és Isten áldását kérem a jószándékú adakozókra.

Nagyböjt kezdetén szeretném megköszönni azoknak a helybeli családoknak, személyeknek a kedvességét, figyelmességét, akik a farsangi időszak alatt megtiszteltek azzal, hogy elhívtak otthonukba, ahol együtt imádkozva Isten áldását kértük lakásukra, családtagjaikra, és a terített asztal mellett is közösen foglaltunk helyet. Isten áldása kísérje továbbra is életüket és munkájukat.
 
Tegnap múlt egy hete rendeztük meg farsangi bálunkat, amelyről néhány szóban szeretném tájékoztatni a Kedves Híveket:
 • Bevételek: belépők: 200.000.- ft.; tombola: 68.700.- ft.; városunktól: 100.000.- ft. = összesen: 368.700.- ft.
 • Kiadások: terembérlet, díszítés: 175.000.- ft.; zenész: 50.000.- ft.; ruhabérlés: 70.000.- ft.; egyéb: 66.400.- ft.= összesen.: 361.400.- ft.
 • Egyenleg, maradvány: 368.700.- ft.- 361.400.- ft.= 7.300.- ft.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek a segítségét, munkáját, fáradtságát, önzetlenségét és őszinte lelkesedését, vagyis azt a sok-sok jó szándékot, áldozatot és munkát, amely nélkül nem tölthettünk volna el egy olyan éjszakába nyúló estét, ahol megvolt minden ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, legyen az felnőtt, vagy gyermek. Összeségében elmondható, sajnálhatja mindenki, aki nem volt jelen bármilyen okból kifolyólag. Istenünk áldása kísérje minden őszintén segítőkész Testvérünk életét, munkáját és családját.
 
Az előttünk álló héten van március hónap elsőcsütörtökje, így szentmisénk aznap este fél 6-kor (17.30) kezdődik, amelyben imádkozunk papjainkért és papi hivatásokért és a szentmisét követően elvégezzük szentségimádásunkat erre a szándékra, ahogyan volt ez februárban is, Főpásztorunk kérésére.
 
Az előttünk álló héten, pénteken van március hónap elsőpéntekje, így aznap a szentmise szintén este fog kezdődni a keresztút után. Szentmisénket a rózsafüzér-társulat élő és ? tagjaiért mutatjuk be, és elénekeljük a Jézus Szíve litániát is, valamint a délelőtt folyamán meglátogatom egyházközségünk betegeit, hogy tudják elvégezni gyónásukat és áldozásukat. Ez az elsőpéntek szent kilencedünknek a 3-dik állomása. Mindkét alkalomra, tehát elsőcsütörtökre és elsőpéntekre is hívunk és várunk mindenkit ide a Templomba, az esti, közös imádságra.

 

Miserend (2020. március 02 - 08.)

 • HÉTFŐ
  • 07:30 Rózsafüzér ima
 • KEDD
  • 17:30 A Papp család élő és ? cstg. nm.
 • SZERDA
  • 07:30 Haller József ? 6 hetes mise
 • CSÜTÖRTÖK
  • 17:30 Papjainkért, papi hivatásokért nm., litánia.
 • PÉNTEK
  • 17:00 Rózsafüzér
  • 17:30 Keresztút
  • 18:00 Rózsafüzértársulat élő és ? tagjaiért nm.
 • SZOMBAT
  • 07:30 Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nm.
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 08:00 Szentmise, szentségimádás
   • 10:00 Szentmise
  • A kápolnában (Wesselényi u. 1.)
   • 18:00 Szentmise

2020-03-01
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás