HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2020. február 23-án

Az előttünk álló héten, szerdán van hamvazószerda, vagyis az idei évben a nagyböjti időszak kezdete. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:
 • Hamvazószerdán a szentmise keretében megszenteljük, megáldjuk azt a hamut, amivel meg is hamvazkodunk. Ezen a napon, tehát hamvazószerdán a szentmise a szokottól eltérő időpontban lesz, vagyis nem reggel fél 8-kor, hanem este 6-kor (18.00) kezdődik majd, ahogyan volt ez már ez elmúlt évben is, pontosan azért, hogy a diákok és a munkahelyen dolgozók is tudjanak részt venni az ünnepi szertartáson. Akik szerdán mégsem tudnak meghamvazkodni, azokat jövő vasárnap fogom meghamvazni, hiszen mindhárom szentmise után lesz hamvazkodás.
 • Hamvazószerda szigorú böjti és hústilalmi nap, amikor csak 3X étkezhetünk és 1X lakhatunk jól, de semmiféle húst, vagy húsból készült ételt nem fogyaszthatunk.
 • Nagyböjt péntekjei is hústilalmi napok, amikor szintén nem fogyaszthatunk húst, vagy húsból készült ételeket, ám ezeken a péntekeken többször is étkezhetünk, kivéve a nagypénteket.
 • Szép szokás nagyböjt péntekjein a keresztúti ájtatosság. Éppen ezért a nagyböjti időszak folyamán péntekenként este lesznek a szentmisék, tehát pénteken délután 5-tól (17.00) rózsafüzér, ? 6-tól (17.30) keresztút, majd pedig a szentmise. A korábbi gyakorlatnak megfelelően más-más csoport végzi majd a keresztutat péntek esténként.
 • A nagyböjti időszakhoz hozzátartozik a lelkigyakorlat is, amely felkészít bennünket Húsvét ünnepére. Az időpontját tekintve, a korábbi évekhez hasonlóan, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán, azaz április 06-án, 07-én és 08-án az esti szentmisék keretében lesz. A lelkigyakorlat vezetőjéről később, de időben fogom tájékoztatni a Kedves Híveket. Reméljük, hogy semmi rendkívüli esemény nem zavarja meg lelkigyakorlatunkat.
 • Nagyböjt alatt a liturgia is változik. Ez azt jelenti, hogy a templom, az oltár minden díszítéstől, virágtól mentes. A virágok helyett egy töviskoszorút helyezünk az oltárra, egy töviskeresztet pedig az oltár elé, amelyek jelzik ennek az időszaknak a tartalmát, mibenlétét. Orgonánk hangja is csökken, vagyis a két olvasmány közötti válaszos zsoltárt, az evangélium előtti párverset és a Miatyánkot orgonakíséret nélkül énekeljük majd a nagyböjti időszakban.
 • Nagyböjt folyamán lila, viola színben mutatjuk be a szentmiséket, kivéve két főünnepünket, Szent József és Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepeit. Ezen a két ünnepen imádkozzuk, énekeljük a dicsőséget, ám a nagyböjt többi vasárnapjain nem lesz dicsőség. Alleluját egész nagyböjtben nem éneklünk és imádkozunk, még az előbb említett ünnepekkor sem, csak a feltámadási szertartásban, azaz nagyszombat éjjelén.
 • Húsvét ünnepéhez hozzátartozik, hogy ünneplőbe öltöztetjük Templomunkat. Szép szokás a nagyböjti időszak folyamán adományokat gyűjteni erre a célra, ahogyan történt ez az elmúlt években is. Éppen ezért az előttünk álló néhány hét folyamán várjuk a Kedves Testvérek adományait Templomunk húsvéti díszítésére.
 • Nagyböjt ideje alatt tilos a katolikus ember számára a zenés, zajos mulattságon való részvétel, hiszen erre az időszakra a visszafogottabb, mérsékeltebb, megfontoltabb, elcsendesedőbb magatartás a jellemző. Kívánok minden Kedves Testvéremnek áldott, kegyelemteljes nagyböjti időszakot és testi-lelki megújulást.
Jövő vasárnap van március hónap elsővasárnapja, így a reggel 8-kor kezdődő mise végén megáldom a rózsafüzér-társulat titkait, majd megtartjuk szentségimádásunkat, azt követően pedig a titokváltás következik.

 

Miserend (2020. február 24 - március 01.)

 • HÉTFŐ
  • 07:30 Rózsafüzér ima
 • KEDD
  • 17:30 Édesanya 60. születésnapján hálaadó nm. bibliaóra
 • HAMVAZÓSZERDA
  • 18:00 Ünnepi mise, hamvazkodással.
 • CSÜTÖRTÖK
  • 07:30 ?Edina lelkiüdvéért nm.
 • PÉNTEK
  • 17:00 Rózsafüzér ima
  • 17:30 Keresztúti ájtatosság
  • 18:00 ?Béla áldozópapért nm.
 • SZOMBAT
  • 07:30 ?Ilona édesanyáért és Ferenc unokáért nm.
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 08:00 Szentmise, hamvazkodás
   • 10:00 Szentmise, hamvazkodás
  • A kápolnában (Wesselényi u. 1.)
   • 18:00 Szentmise, hamvazkodás

2020-02-23
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás