HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2020. április 12-én, Húsvétvasárnap

A nagyböjti időben összesen 64.000.- ft. gyűlt össze a Hívek adományából a húsvéti virágokra, Templomunk húsvéti díszítésére. A járvány miatt csak 24.000.- ft-ot költöttünk most el a virágokra, az adományok többi részét pedig, azaz 40.000.-ft-ot, a lelkigyakorlatozó atyának adtam oda tiszteletdíjként, amit hálás szívvel köszönt meg. Jó magam is hálásan köszönöm meg mindenkinek az adományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra.

Holnap, Húsvéthétfőn szentmisénk a szokott időben kezdődik itt a Plébániatemplomban, azaz reggel, délelőtt 9.00-kor 9:30-kor, amit igyekszünk élőben közvetíteni.

Az előttünk álló időszakkal kapcsolatban szeretnék néhány dolgot jelezni a Kedves Híveknek:

  • Nagyon úgy tűnik, hogy a járvány miatt még hosszú heteken át nem tudunk akár itt a Templomban, akár a Templomon kívül, együtt, közösen, nyilvánosan imádkozni, szentmisét bemutatni, azon részt venni, és bármilyen közösségi programot szervezni.
  • Ez pedig azt jelenti, hogy egyenlőre nem marad más, mint a digitális világ, vagyis a számítástechnika, az informatika eszközeit kell segítségül hívnunk ahhoz, hogy egyáltalán lássuk egymást, tudjunk közösen imádkozni. Hála Istennek a honlapunkon keresztül lehetősége nyílik mindenkinek arra, hogy a közös imádságainkba belekapcsolódjon.
  • Az elmúlt három hét folyamán szerveztünk egy on-line imacsoportot, vagyis egy olyan közös rózsafüzér-imádságot, ahol láthatjuk és hallhatjuk is egymást és közösen imádkoztuk a rózsafüzért és péntekenként a keresztút állomásait. Ezt a közös imát tovább folytatjuk, és természetesen hívunk és várunk mindenkit ezekre a közös ima-találkozásokra, amelyek hétköznap esténként 7-kor (19.00) kezdődnek majd.
  • Ugyanakkor elkezdtük élőben közvetíteni, innen a Templomból, a vasárnapi szentmiséket és a nagyheti szertartásokat is, a lelkigyakorlatos estékkel együtt. Ezt a közvetítést is tovább folytatjuk, ami azt jelenti, hogy vasárnaponként délelőtt 9-tól 9:30-tól közvetítjük Templomunkból a szentmiséket.
  • Mindkét alkalomra, tehát a közös hétköznap esti imákra és a vasárnapi szentmisékre is hívunk és várunk Mindenkit a számítástechnikai eszközök elé. Ennyit tudunk most tenni annak érdekében, hogy segítsük a Kedves Híveket hitük gyakorlásában, hitük megőrzésében.
  • Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy kifejezzem köszönetemet egyrészt azoknak, akik eddig is lehetővé tették ezeket a közvetítéseket, imaalkalmakat, másrészt pedig azoknak, akik bennünket választottak, és velünk közösségben imádkoztak és követték a szentmiséket, a szertartásokat. Istenünk áldása kísérje életüket és családjukat.
  • Hála Istennek azt tapasztaltam tegnap, nagyszombaton, hogy szép számmal látogattak el a Kedves Hívek ide, a Templomba, és imádkoztak a halott Jézus sírja mellett. Éppen ezért, ma Húsvétvasárnap és holnap, Húsvéthétfőn is nyitva lesz a Templomunk. Tesszük ezt azért, hogy Húsvét ünnepén, ami a legnagyobb és legfontosabb ünnepünk, mindenki, aki szeretne itt imádkozni, bensőségesebben eltölteni egy kis időt a feltámadt Üdvözítővel, annak legyen lehetősége erre. Ma és holnap 14.00-17.00 között, tehát délután 2-5 között Templomunk nyitva lesz az egyéni imádság számára. Várunk tehát Mindenkit ide az Isten Házába erre a csendes, egyéni imára.

A hétköznapi szentmisékkel kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy a Püspöki Kar és Főpásztorunk rendelkezése értelmében csak magánmisék mondására van lehetőség. Ezeket a szentmiséket egyedül mutatom be a Kápolnában hétköznaponként hétfő kivételével. Aki szeretne misét mondatni élkőkért, holtakért, családtagjaiért, az természetesen megteheti, de csak ebben a formában, vagyis nyilvánosan nem, csak magánmiseként lehetséges. Kérem, hogy mobiltelefonon keressenek ez ügyben és a részleteket egyeztetjük majd.

Holnap, és jövő vasárnap is délelőtt 9-kor 9:30-kor kezdődik a szentmise, amit élőben igyekszünk közvetíteni innen, a Templomból.

Mivel a járványhelyzet miatt nincs lehetőség a személyes találkozásra, így kérek mindenkit, hogy elsősorban a honlapunkat keresse, és onnan tájékozódjon a soron következő eseményekről.

Most, a mise befejező áldása után, elénekeljük a három himnuszt, hiszen Húsvét ünnepe van.


2020-04-12
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás