Ön itt van most:A szentségekben való részesülés értelméről

A szentségekben való részesülés értelméről


Szülők Iskolája, 2010/2011-5 (2011. márc. 5.) - Az előadás jegyzete

Előadó: Dr. Krakomperger Zoltán

 1. Jézus alapította a szentségeket.
 2. A Jézus alapította szentségek végigkísérnek minket életutunkon.

  A keresztségben új (kegyelmi) életre születünk, amely a bérmálással növekszik, az Eukarisztiával (Oltáriszentséggel) táplálkozik, a bűnbocsánattal gyógyul, az egyházi rend és a házasság szentségével (szociális szentségek) természetfölötti és természetes síkon termékeny lesz, végül a betegek kenetében segítséget kap, hogy átléphessen az örök életbe.
 3. A keresztény élet szerkezetét és tartalmát a szentségek adják meg. A szentségi élet alkotja a Krisztus-követő élet lényegi valóságát.
 4. A szentségek kegyelmet öntenek felvevőjébe, részesítik őt Isten életében és viszik végbe a megszentelését. („Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok” /Lev 19, 2; II Mt 5, 48)
 5. A Szentháromsággal való egyesülésre irányuló vágyódás konkrét kifejezést nyer a szentségekben való részesülésre törekvéssel. Minél intenzívebben akarja és keresi valaki az Istennel való egyesülést, annál inkább kell értékelnie a szentségeket és ragaszkodnia hozzájuk.
 6. A szentségek önmagukban biztos hatékonysággal rendelkeznek, minthogy maga Isten működik bennük. A velük összekapcsolt kegyelem és szentség csak akkor hozza meg gyümölcsét, ha a felvevője együtt működik Istennel, azaz elsajátítja a szentség rendeltetését.
 7. A szentségek vételének egyre elevenebb és elmélyítőbb haladásnak, kibontakozásnak kell lennie. Egyre nagyobb felkészültséggel kell a szentségekhez járulni, nehogy a tartalmatlan megszokás akadályozza a kegyelem áradását.
 8. A szentségekben való részesülés ahhoz vezet, hogy egyre tökéletesebben részesülünk Krisztus életében.
 9. Az ember felelőssége összefüggésben a szentségek vételével:
  1. Felvételükre váljon alkalmassá.
  2. Befogadóképességét a maximumra tágítsa.
  3. A szentségre való állandó törekvés: „Az ajándékba kapott megszentelődést Isten segítségével az életmódjukkal kell megtartaniuk és tökéletesíteniük” (LG 40).