Ön itt van most:Sík Sándorra emlékeztünk

Sík Sándorra emlékeztünk


<< Vissza a NEK 2020 menüpontra

Az Eucharisztikus Kongresszusra történő felkészülés jegyében november 17-én 11.00 órakor Sík Sándor emlékműsoron vehettünk részt Templomunkban, ahol Erdélyi Márta Sesztina-díjas versmondó előadásában hallgathattuk meg a piarista tanár, tartományfőnök, költő, irodalomtörténész figyelmünket Isten kegyelmére fordító, szívet melengető verseit.

A négy részre osztott emlékműsor egyes részei között Andics Árpád tárta elénk Sík Sándor életének legfontosabb állomásait, boldog, vallásos légkörben eltöltött gyermekéveit, tanulmányait, irodalmi – és egyéb munkásságait.

Az érdekes előadásból egyértelművé vált, hogy már kisgyermekként kiemelkedett különleges képességeivel és korai elhivatottságával. Megtudtuk, hogy már 5. osztályos korában elhatározta, piarista akar lenni.

Árpád rávilágított Sík Sándor sokoldalúságára, hiszen tanári hivatása mellett, az 1912-ben megalakult Magyar Cserkészszövetség elnöke lett, irodalomtörténészként a verseken kívül cikkeket, színikritikákat írt, irodalmi estéket szervezett, a Kisfaludy-társaság tagja lett.

A második világháborút követően, az 1945-ben megalakult Köznevelési Tanács alelnöke lett, bár két év elteltével – ismerve az 1947-es politikai fordulatot - nem tudott azonosulni a hitoktatás fakultatív formájával, s így lemondott tisztségéről. Szívbemarkoló nyilatkozata így hangzott: „Lehetetlen hívő embernek a vallástanítás fakultatív voltát elfogadni.”

A rövid „irodalom óra” után újra átadhattuk magunkat a versek szépségének. Talán a legnagyobb élményt a Te Deum című művének közös verselése jelentette, amikor a hívek együtt ismételték versszakonként a „hála legyen”sorokat.

A közel 40 perces emlékműsor végén lelkileg és szellemileg is megújulva, megerősödve térhettünk haza, és egy újabb lépést tettünk az emlékműsor által az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésünk útján.

Fotók az emlékezésről

<< Vissza a NEK 2020 menüpontra