Ön itt van most:Hirdetés 2018. szeptember 02.

Hirdetés 2018. szeptember 02.


 • A hitoktatással kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:
  • Mivel az iskolai tanítás a holnapi nappal kezdetét veszi, így az iskolai hittanórák, vagyis a hit-és erkölcstan órák is az előttünk álló héten kezdődnek el, és az iskolai hittanhoz szükséges könyveket a gyerekek az előttünk álló időszakban, de legkésőbb szeptember végéig meg fogják kapni. Az iskolai hittanórák rendjét, vagyis, hogy melyik napokon lesznek a különböző iskolákban, azt majd később, amikor már állandóbbá válik az órarend, fogom kihirdetni.
  • A plébániai hittanórák az előttünk álló héttől kezdődnek. A hittankönyveket, amennyiben szükséges, legkésőbb szintén e hónap végéig adjuk oda a gyerekeknek. Az elsőáldozásra készülő gyerekek számára, akik már tavaly ősztől készülnek a szentáldozásra, szombaton délelőtt 9-tól kezdődik, azaz folytatódik majd, ahogyan volt ez a tavalyi évben is. A bérmálkozók számára pedig szintén szombaton egy órával később, azaz szombatonként délelőtt 10-tól veszi kezdetét. Azok a fiatalok járulhatnak a bérmálás szentségéhez, akik megkeresztelkedtek, elsőáldozók voltak, igyekeztek hitüket gyakorolni és az általános iskola 8-dik osztályát megkezdték, vagy pedig már középiskolás korúak. Mindkét hittancsoport hittanóráinak a helye: a Közösségi Házunk hittanterme. Természetesen, mindkét hittancsoportba tartozó gyerekek szülei számára tartunk majd e hónap folyamán megbeszélést. Erről időben fogjuk értesíteni a szülőket. Tehát az előttünk álló szombaton mindkét csoport tagjai számára kezdődik, folytatódik Közösségi Házunkban e két szentség felvételére felkészítő hittan, ahová várjuk a gyerekeket.
  • Folytatódik tovább a felnőttek számára tartott bibliaóra is keddenként az esti mise után. Az előttünk álló héten, kedden, azaz holnap után még nem lesz bibliaóra, hanem csak egy héttel később, azaz szeptember 11-én.
  • A korábbi évekhez hasonlóan jó magam Debrecenben, a Szent József Gimnáziumban fogok tanítani, ezért szerdánként és csütörtökönként a reggeli szentmisék után indulok és szinte egész nap folyamán távol leszek a Plébániától. Ezen a két napon személyesen csak a délutáni, esti órákban vagyok elérhető.
  • A templomi Veni Sancte jövő vasárnap a 8-kor és 10-kor kezdődő misék keretében lesz, ahová a gyerekekkel együtt várjuk a szülőket, nagyszülőket és a tanárokat is.
 • Az előttünk álló héten, pénteken van szeptember hónap elsőpéntekje, így a reggeli szentmisét a rózsafüzér-társulat élő és † tagjaiért mutatjuk be, majd elénekeljük a Jézus Szíve litániát. A délelőtti órákban pedig meglátogatom egyházközségünk betegeit, hogy tudják elvégezni gyónásukat és áldozásukat.
 • Az előttünk álló héten, szombaton van Szűz Mária születése, azaz Kisboldogasszony ünnepe. Ünnepi szentmisénk reggel 8.00-kor kezdődik.

Miserend 2018. szeptember 03 -09.

 • HÉTFŐ
  • 07.30 Rózsafüzér ima
 • KEDD
  • 17.30 Székelyhidi Sándorné, Málika † 6 hetes mise
 • SZERDA
  • 07.30 † Béla áldozópapért nm
 • CSÜTÖRTÖK
  • 07.30 † Gyera Jánosért nm.
 • PÉNTEK
  • 07.30 Rózsafüzér-társulat élő és † tagjaiért nm.
 • SZOMBAT, KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE
  • 08.00 Ünnepi szentmise
  • 19.00 Lengyel nyelvű
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 08.00 Szentmise, szentségimádás
   • 10.00 Szentmise
  • A kápolnában (Wesselényi u. 1.)
   • 19.00 Szentmise