Ön itt van most:Hirdetés 2017. szeptember 24.

Hirdetés 2017. szeptember 24.


 • Mindenek előtt köszönettel tartozom azoknak a helybeli Híveknek, akik ma egy hete úgy alakították a vasárnapi napjukat, hogy délután eljöttek a főpapi szentmisére, amelyen találkozhattak megyéspüspökünkkel. Továbbá azok segítségét is köszönöm, akik a Templom díszítésében, a szertartás folyamán és azt követően, a vendéglátásban, a terített asztal mellett is a segítségünkre voltak. Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, családját és munkáját.
 • Az elmúlt vasárnap már tettem említést az előttünk álló héten, szombatra szerveződő őszi gyermeknapról, családi napról. A helyi általános iskolákban, főleg a Thökölyben szerveződő program miatt most ez az egyházközségi gyermeknap kivételesen elmarad, esetleg majd később és más formában igyekszünk pótolni. Az előttünk álló héten, szombaton tehát nem lesz családi, gyermeknap.
 • Holnapután, azaz kedden a szentmise kivételesen reggel fél 8-kor lesz és a bibliaóra is elmarad, mivel Főpásztorunk módosította a papi rekollekció módját, időpontját. Ez pedig azt jelenti, hogy a három őszi hónap, azaz szeptember, október és november, utolsó keddjén délután, este találkozunk Nyíregyházán, ahol este 6-kor lesz közös szentmise, majd a papi találkozó első része. Ezért ezen a három keddi napon délután, este nem leszek elérhető.
 • Mivel október hónap elsőszombatján Mátraverebély-Szentkúton leszünk zarándoklaton, így az akkor esedékes szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért egy héttel korábban, azaz jövő szombaton végezzük el.
 • Jövő vasárnap október hónap elsővasárnapja, így a reggel 8-kor kezdődő mise végén megáldom a Rózsafüzér-társulat titkait, majd elvégezzük szentségimádásunkat és azt követően lesz a titokcsere.
 • A tavalyi évhez hasonlóan, októbertől egy órával korábban kezdődik a Kápolnában a vasárnap esti szentmise. Tehát jövő vasárnap már este 6.00-kor (18.00) lesz a szentmise a Kápolnában.

Miserend 2017. szeptember 25 - október 1.

 • HÉTFŐ
  • 07.30 Rózsafüzér ima
 • KEDD
  • 07.30 Szentmise
 • SZERDA
  • 07.30 Szentmise
 • CSÜTÖRTÖK
  • 07.30 Béla † áldozópapért nm.
 • PÉNTEK
  • 07.30 Szentmise
 • SZOMBAT
  • 07.30 Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 08.00 Szentmise
   • 10.00 Szentmise
  • A kápolnában (Wesselényi u. 1.)
   • 18.00 Szentmise