Ön itt van most:Hirdetés 2017. szeptember 10.

Hirdetés 2017. szeptember 10.


 • Jövő vasárnap ellátogat hozzánk egyházmegyénk Főpásztora. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról szeretném tájékoztatni a Kedves Híveket:
  • Amint már korábban is mondottam, ez az év Szent László királynak szentelt emlékév, és ezért Főpásztorunk úgy döntött, hogy minden olyan egyházközséghez ellátogat az év folyamán, amelyik a Szent Király párfogása alatt áll. Első célja tehát ennek a látogatásnak, hogy találkozzon az egyházközség Híveivel a szentmise keretében, és megerősítse az egyházközség védőszentjéhez fűződő kapcsolatunkat.
  • A látogatás második célja, hogy megemlékezzünk Kápolnánk felszentelésének 1. évfordulójáról.
  • A harmadik cél pedig, hogy a berettyóújfalui esperesi kerület újonnan kinevezett esperesét hivatalába beiktassa.
  • Az ünnepi, főpapi szentmise jövő vasárnap délután 4-kor (16.00) kezdődik, amelynek főcelebránsa és szónoka Palánki Ferenc, egyházmegyénk püspöke lesz.
  • Éppen ezért jövő vasárnap a miserendünk átalakul, vagyis csak két szentmise lesz, délelőtt 10-kor, valamint délután 4-kor (16.00) az ünnepi, főpapi szentmise. A reggel 8-kor és a Kápolnában, az este 7-kor (19.00) kezdődő misék most kivételesen elmaradnak. A főpapi mise bemutatása a következőképpen történik majd:
  • Ha az időjárás engedi, akkor a püspök, a papok, a ministránsok és képviselő-testületünk tagjai a plébániáról indulnak el, amikor Templomunk harangjai megszólalnak, vagyis a beharangszókor. Éppen ezért kérem a testület tagjait és a ministránsokat, hogy a szentmise kezdete előtt a plébánia udvarán gyülekezzenek. A szentmise végén, az ünnepélyes áldás majd a himnuszok éneklése után úgy fogunk kivonulni a Templomból a plébániára, ahogyan a bevonulás történt, tehát a ministránsok, a képviselőtestület és a papság, természetesen, ha az időjárás engedi.
  • A szentmise előtt foglalt táblákat teszünk majd az első padokra a testület tagjai számára. Kérem, hagyjuk szabadon ezeket a helyeket.
  • Végül, mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk, családtagokat, rokonokat, más vallású, felekezetű testvéreinket is erre az ünnepi alkalomra. Tiszta szívvel, lélekkel, őszinte emberséggel készüljünk egyházközségünk ezen ünnepére. Ezért úgy alakítsunk dolgainkat, hogy tudjunk találkozni mi is a Főpásztorral.
 • Amint már korábban is hirdettem, a tegnapi nappal véget értek a szombat esti, lengyel nyelvű szentmisék az idei évben. Jövő év tavaszától folytatódnak majd ismét ezek a szentmisék.

Miserend 2017. szeptember 11 - 17.

 • HÉTFŐ
  • 07.30 Rózsafüzér ima
 • KEDD
  • 17.30 Szentmise, bibliaóra
 • SZERDA
  • 07.30 Szentmise
 • CSÜTÖRTÖK
  • 07.30 Szentmise
 • PÉNTEK
  • 07.30 Szentmise
 • SZOMBAT
  • 07.30 Szentmise
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 10.00 Szentmise
   • 16.00 Ünnepi, főpapi szentmise