Ön itt van most:


Hirdetés 2017. április 30.

 • Az előttünk álló hét folyamán, azaz a holnapi naptól megkezdődik az idei évben is május hónapja, ami a Boldogságos Szent Szűznek szentelt időszak. Ilyenkor a májusi litániával, ájtatossággal...

Hirdetés 2017. április 23.

 • Bizonyára észrevették a Kedves Testvérek, hogy Templomunk új oltárterítő-garnitúrákkal gyarapodott. Egy lilával, amit csak nagyböjt folyamán, egy pirossal, amit a Nagyhéten és Pünkösdkor,...

Hirdetés 2017. április 16.

 • Lelkigyakorlatunk estéin 55.950.- ft. gyűlt össze a Hívek perselyadományából. Ebből az összegből 50.000.- ft-ot fogadott el az Atya és hálás szívvel köszönte meg. Az összeg többi részét...

Hirdetés 2017. április 9.

 • Az elmúlt vasárnap a Szentföld megsegítésére volt országos gyűjtés Templomainkban, így nálunk is. Összesen 76.595.- ft. gyűlt össze a Hívek perselyadományából erre a célra. Ezt az összeget a...

Hirdetés 2017. április 2.

 • Betegeink számára a húsvéti gyóntatás az előttünk álló héten, pénteken délután lesz, ami egyben elsőpéntek is. Kérem a rokonokat, hogy jelezzék a plébánián, ha még eddig nem tették meg, hogy...

Hirdetés 2017. március 26.

 • Jövő vasárnap, vagyis mához egy hétre tartjuk országos gyűjtésünket a Szentföld javára, ezért szentmiséink perselyadományát erre a célra fordítjuk. Kérem a Kedves Testvéreket, hogy jövő...

Hirdetés 2017. március 19.

 • Az előttünk álló héten, szombaton van március 25., azaz Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe. Mivel az ünnep szombatra esik, ami munkaszüneti nap, így ünnepi szentmisénk délelőtt 10-kor...

Hirdetés 2017. március 12.

 • Mindenekelőtt szeretném megköszönni a Kedves Híveknek, hogy az elmúlt két péntek estén igen szép számmal voltak a keresztúti ájtatosságunkon és a szentmisén is. Továbbra is hívunk és várunk...

Hirdetés 2017. március 5.

 • Nagyböjt kezdetén, mindenekelőtt szeretném megköszönni azoknak a helybeli családoknak, személyeknek a kedvességét, figyelmességét, akik a farsangi időszak alatt megtiszteltek azzal, hogy...

Hirdetés 2017. február 26.

 • Az előttünk álló héten, szerdán van hamvazószerda, vagyis az idei évben a nagyböjti időszak kezdete. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:
  • Hamvazószerdán a szentmise...